Poznaň

Poznaň je město v západním Polsku, ležící na řece Warta, město je s počtem obyvatel, který přesahuje 541 000 pátým největším polským městem. Poznaň je sídlem Velkopolského vojvodství. V polštině se pro město používá jméno Poznań v němčině jméno Posen.
Radnice, Poznaň, Polsko

V Poznani najdeme dvě hlavní oblasti, kde je největší koncentrace historických památek a turistických zajímavostí. První takovou oblastí je Tumský ostrov (Ostrów Tumski), což je poznaňský ostrov na řece Warta a druhým místem, kde můžete strávit více času prohlídkou památek je poznaňské Staré Město (Stare Miasto).

Na Tumském ostrově, který je nejstarší částí Poznaně a v rané minulosti Polského státu zde bylo sídlo polských vládců najdeme několik kostelů a dalších církevních staveb. Hlavní památkou je zde nejstarší katedrála v Polsku, katedrála sv Petra a Pavla. Dále zde najdeme Kostel nejsvětější Panny Marie (Kościół Najświętszej Marii Panny), Psalterii, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci (což je pobočka poznaňského Archeologického muzea), Arcidiecézní muzeum (Muzeum Archidiecezjalne).
Na Starém Městě najdeme především Stary Rynek, hlavní náměstí poznaňského Starého města, centrum Poznaně, uprostřed kterého najdeme budovu radnice, původně gotickou ze začátku 14. století, později renesančně přestavěnou, která je jedním ze symbolů Poznaně. V budově radnice je pobočka Muzea Narodowego w Poznaniu a to Muzeum historie Poznaně (Muzeum Historii Miasta Poznania). Na jih od radnice se táhne řada barevných domků s podloubím (Domki budnicze), původně jde o kupecké domy, s obchody v přízemí a s obytnou částí v dalších patrech domů.
Více informací o památkách a zajímavostech v PoznaniBooking.com